ECD Practitioner/ Educator

19 days ago935 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Advertised By:Private
Job Type:Full-Time
Description

ADVERT FOR ECD PRACTITIONER

Requirements:

· Minimum qualifications: ECD Level 5.

· Willing and able to work with learners with Autism Spectrum Disorder

· Able to work as a member of a multi-disciplinary team, drafting and implementation of IEDP’s.

· Effective implementation of alternative and augmentative communication systems (Makaton).

· Good classroom management skills.

· Ability to communicate orally and in writing in English and Afrikaans.

· High level of computer literacy (MS Word, Excel and PowerPoint)

· Be prepared to contribute to the delivery of the co-curricular activities at the school.

· Must be willing to travel and work after hours, when necessary.

Closing Date:
Friday, 7 February 2020

ADVERTENSIE VIR ECD PRAKTISYN

Vereistes:

· Minimum kwalifikasies: ECD Vlak 5.

· Moet bevoeg en gewillig wees om te werk met leerders gediagnoseer met Outisme

· Moet kan werk as ‘n lid van ‘n multi-dissiplinere span.

· Opstel en implementering van individuele opvoedkundige ontwikkelingsprogramme

· Om alternatiewe en aanvullende kommunikasie sisteme te implementeer (Makaton).

· Goeie klaskamerbestuursvaardighede.

· Vermoë om mondelings en skriftelik in Engels en Afrikaans te kan kommunikeer.

· Hoë vlak van rekenaarvaardigheid (MS Word, Excel en PowerPoint).

· Moet bereid wees om bydraes te lewer tot die ko-kurrikulere aktiwiteite van die skool.

· Moet bereid wees om te reis en na-ure te werk, indien nodig.

Sluitings Datum:
Vrydag, 7 Februarie 2020

Id Subtitle 680351262
View More
Joanne GreeffMember since 2020
Email Verified
2 adsActive
2 adsPosted