Pietie Mouton / Unclaimed money searches and related matters.

3 years ago1343 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Description

ALSO SEE www.moneyunclaimed.co.za you may need

some of the services - if we should contact you, don't

doubt, it's legit.


I am registered with PSIRA (Private Security Industry Regulatory Authority) as a private security services provider (Civil Investigator) and as a result of my knowledge and experience with regards to unclaimed money, I'm in a position to do unclaimed money as well as pension fund and -surplus searches for you. I also have death records since ± 1980 and unclaimed money lists since 1992 (COLD CASES). Searches at the following commission:

1. INDIEN u weet van die geld (bewys/ motivering verlang), maar u voel steeds dat ons help met die eis en afhandeling, is die fooi 12,5% van die bedrag wat u sal ontvang.

IF you know about the money (proof/ motivation required) but you still feel that we must assist with the claiming and settlement, the fee is 12,5% of the amount that you will receive.

2. INDIEN u vir ons vra om te gaan soek vir geld (bewys/ motivering benodig) en ons vind geld, is die fooi 25% van die bedrag wat u sal ontvang.

IF you instruct us to search for money (proof/ motivation required) and we find money, the fee is 25% of the amount that you will receive.

3. INDIEN u onbewus is van enige geld verskuldig aan u, en u is deur ons gekontak, en ons gee slegs informasie en/ of help met die eis tot en met afhandeling, is die fooi 33,33% van die bedrag wat u sal ontvang. Verder, indien u deur ons gekontak word, maar besluit om die aangeleentheid op u eie verder te neem, en u kry wel die geld, sal u steeds verantwoordelik wees vir ons kommissie. Die datum(s) sal die beslissende oorsaak wees in so 'n geval.

IF you are unaware of any money due to you, and was contacted by us, and we give you information and/ or assist you with the claim until it is settled, the fee will be 33,33% of the amount that you will receive. Furthermore, should you be contacted by us, decide to look for the money on your own, and be lucky to find the money, you will still be liable to pay us the commission. The date(s) will be the deciding factor in such an incident. SHOULD ANY AMOUNT BE MORE OR LESS THAN ADVERTISED, THE % COMMISSION WILL STILL BE APPLICABLE. YOU MAY ENQUIRE FOR DISCOUNT.


Id Subtitle 223438339
View More
Pietie
Selling for 8+ yearsActive Ads 17
Faster than Average
Replies in 24 hours
Seller Stats
77Total Ads
24.93KTotal Views
View Profile