Voedseltegnoloog - Ad posted by Andriette

6 days ago95 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Advertised By:Private
Job Type:Full-Time
Description

Hierdie persoon sal rapporteer aan die Gehalteversekering Bestuurder en veranwoordelik wees vir sekere gehaltebeheer/kwaliteitsbestuur funksies, die gepaardgaande administratiewe take, verskaffer- en klienteskakelings en dienslewering.

Sleutelverantwoordelikhede:

s Assisteer met kliente diens tov die tegniese informasie / inligting / vraelyste deur kliente versoek.

s Assisteer met probleemoplossing en kliente klagtes

s Assisteer met die implementering van FSSC 22000. (Sluit in skryf van prosedures, interne oudits, versekering en verifiëring van Voedselveiligheidstandaarde- en sisteme in die verskillende aanlegte)

s Verantwoordelik om alle kliente en verskaffer dokumentasie op datum te hou (sluit in vraelyste, produk spesifikasies, ens.).

s Kliënte diens tov tegniese navrae, kliënte klagtes, kliënte vraelyste

s Bestuur van verskaffer dokumentasie

Vereistes:

s Minstens ‘n Graad in Voedselwetenskap/Mikrobiologie of verwante studierigting

s Uistekende kommunikasievaardighede, interpersoonlike vaardighede asook netwerkvaardighede in beide Afrikaans en Engels.

s UItstekende vermoë in probleemoplossing en verslae skryf.

s Sterk tegniese agtergrond tov voedselprosesserings prosesse en toerusting.

s Tweetalig (Afrikaans en Engels) met sterk Engelse kommunikasievermoëns

s Bewese rekenaarvaardigheid in die hantering van veral ‘Word’ en ‘Excel’

s Vermoë om effektief onder druk te funksioneer

s Vermoë om doelwitte te stel en resultate te bereik

s Vermoë om onafhanklik te werk


Id Subtitle 689166232
View More
AndrietteMember since 2017
Email Verified
1 adsActive
4 adsPosted