Maatskaplike werker

5 days ago73 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Advertised By:Private
Job Type:Full-Time
Description

Badisa

is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland)

Die Beheerraad van Badisa Maatskaplike Dienste, PRINS ALBERT wag

aansoeke in vir ‘n:

8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER

POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:

Kandidate wat Badisa se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

· Graad of Diploma in Maatskaplike Werk

  • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker ( Registrasiesertifikaat en bewys van betaling/kwitansie vir 2019/2020 moet voorsien word)
  • Bestuurslisensie
  • Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

· Kennis m.b.t statutêre prosedures t.o.v. die Kinderwet en verslagskrywing

  • Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapwerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig
  • Rekenaarvaardigheid op woordverwerking-program
  • Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit.
  • Afrikaans 1ste taal-sprekers sal voorkeur geniet.

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

Diensaanvaarding: 3 Februarie 2020 of so spoedig moontlik

Voorsien volledige CV en dokumente teen 31 Desember 2019 aan:

Die Bestuurder: Maatskaplike Diensprogramme,

E-pos: tbredenkamp@badisa.org.za

Navrae: mev Bredenkamp: 0829369124


Id Subtitle 643198412
View More
Badisa Prins AlbertMember since 2015
Email Verified
2 adsActive
12 adsPosted