SKOF BESTUURDER KOELKAMERS

a month ago656 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Location:
Advertised By:Agency
Job Type:Full-Time
Description

Ons Kliënt, geleë in die Boland, wie aktief betrokke is met die verpakking en verkoeling van kernvrugte en die bemarking daarvan, vir plaaslike- sowel as internasionale markte, beskik tans oor die volgende vakature:

SKOF BESTUURDER KOELKAMERS

Die ideale persoon beskik oor ‘n gepaste naskoolse kwalifikasie in Koelkamer Bestuur met ervaring of ten minste matriek met 5 jaar relevante ondervinding in ‘n produksie- en verpakkings omgewing met kontakbare verwysings.

Die persoon moet in staat wees om die volgende funksies te vervul:

• Effektiewe bestuur van verkoeling van alle krat vrugte.
• Bestuur en beheer van pallet innames tot en met versending.
• Effektiewe bestuur en beheer van leë kratte.
• Effektiewe bestuur en beheer van “Smart Fresh” kamer.
• Effektiewe bestuur en beheer oor laai van klas 3 vrugte vir plaaslike mark.
• Bestuur van relevante hulpbronne.

Die volgende sal in u guns tel :
• Goeie kommunikasie vaardighede in Afrikaans / Engels
• Sterk personeelbestuur vaardigheid
• Betroubaar en Akkuraat kan werk
• Kennis van Pakhuis Administrasie
• Bestuurslisensie en eie vervoer

Rig asseblief u aansoek aan Die Personeelkonsultant,Overberg Personeeldienste
per e-pos na andre.dp15@gmail.com (Indien u meer inligting verlang, kontak
André du Plessis by Sel. 0832104524).

Sluitingsdatum vir aansoeke is Maandag, 25 November 2019.

Indien u nie binne 30 dae na sluitingsdatum van ons gehoor het nie kan u aansoek as onsuksesvol beskou word.


Id Subtitle 629377731
View More
Surene Bruwer LötterMember since 2009
Email Verified
2 adsActive
7 adsPosted