DIESEL MECHANIC

9 days ago390 views
Ad Saved to My List
View and manage your saved ads in your account.
Add to My List
Report Ad
General Details
Location:
Advertised By:Private
Company Name:Pool Transport
Job Type:Full-Time
Employment Equity:Non EE/AA
Description

DIESELWERKTUIGKUNDIGE

Die volgende posisie is vakant by Pool Transport ‘n gevestigde vervoermaatskappy se werkswinkel. Persone wat passie het vir die werk , hardwerkend is en ingestel is om hoë kwaliteit werk te verrig kan aansoek doen vir die pos.

Die susksesvolle kandidaat gaan as deel van ‘n span in 2 skofstelsel werk wat strek tussen die ure 6h00 – 19h00 en elke 2de naweek / Saterdag, daar word ook op aflosbasis bystanddiens verrig.

Gekwalifiseerde Diesel Werktuigkundige ( spesifiek Mercedes Benz / Actros )

· 5 plus jaar ondervinding met spesifieke ervaring van bg fabrikate.

· Kwalifikasie as dieselwerktuikundige (of 10 jaar + bewese toepaslike ervaring)

· Uitstekende vaardighede in elektroniese foutnasporing asook bo gemiddelde kennis in transmissies

· Vermoë om onafhanklik te werk en inisiatief te kan neem met probleemoplossing

· EC Lisensie (Kode14) met geldige PrDP

· Sweis en bakbou-vaardighede van Mercedes Benx/ Actros sal aanbeveling wees

· Potensiaal om toesighoudende funksies te verrig sal ‘n sterk aanbeveling wees

Die maatskappy bied ‘n mededingende salaris en ook voordele soos mediese - en voorsorgfonds aan vir die pos .

Stuur u CV waarin u duidelik aantoon hoe u aan die vereistes van die pos voldoen en ondersteunde dokumentasie aan: careers@pooltransport.co.za

DIESEL MECHANIC

The position is vacant at Pool Transport an established transport company's workshop. People who are passionate about their work, hardworking, and committed to high quality work can apply for the position.

The successful candidate will work as part of a team in 2 shift system which runs between the hours of 6h00 - 19h00 and every 2nd week end/ Saturday , standby service on relief basis will also be required .

Qualified Diesel Mechanic ( M/Benz/ Actros)

· 5 plus years of experience with specific experience of the above brands.

· Qualification as a diesel mechanic (or 10 + years demonstrated relevant experience)

· Excellent electronic fault detection skills as well as above average knowledge of transmissions

· Ability to work independently and take initiative in problem solving

· EC License (Code14) with valid PrDP

· Welding and panel beating skills of Mercedes Benz/ Actros will be a recommendation

· Potential to perform supervisory functions would be highly recommended

The company offers a competitive salary and also benefits such as medical and provident fund.

Send your CV clearly indicating how you meet the requirements of the position and supporting documentation to: careers@pooltransport.co.za

Sluitingsdatum / Closing Date: 17 Julie 2020


Id Subtitle 754830117
View More
Pool TransportMember since 2020
Email Verified
1 adsActive
1 adsPosted